VASTUULLINEN REIMA

Tuotantoketju

Teemme tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa. Kaikki tuotteemme valmistetaan asiantuntevien yhteistyökumppaniemme tehtailla, pääasiassa Aasiassa.

Reiman Shanghain-toimistossa työskentelee joukko hankinnan ja laadunvalvonnan asiantuntijoita. Paikallinen läsnäolo auttaa meitä ylläpitämään tiiviitä, luottamukseen perustuvia suhteita sopimusvalmistajiimme. Pyrimme mahdollisimman pitkiin yhteistyösuhteisiin valmistajien kanssa – pitkäaikainen kumppanuus takaa molemminpuolisen sujuvan yhteistyön ja luotettavan tulonlähteen tehtaille.  

Työntekijöiden oikeudet

Työntekijöiden oikeudet

Vain eettisesti valmistettu tuote on aidosti vastuullinen. Tavoitteemme on kunnioittaa ja suojella ihmisoikeuksia kaikkialla, missä vaikutamme.

Reiman eettinen ohjeistus tavarantoimittajille (Code of Conduct) perustuu kansainvälisiin ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskeviin säädöksiin. Kaikki toimittajamme ovat sitoutuneita noudattamaan ohjeistuksen vaatimuksia tai ylittämään ne.

Eettinen ohjeistus tavarantoimittajille (englanniksi)

Reima on ollut yritysvastuujärjestelmä amforin jäsen vuodesta 2010 alkaen. Olemme sitoutuneita amforin näkemykseen avoimesta ja kestävästä liiketoiminnasta, ja erityisesti amfori BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) 11 periaatteeseen, jotka liittyvät muun muassa syrjinnän ja lapsityön kieltoon, oikeudenmukaiseen korvaukseen ja turvallisiin työoloihin. Kaikki riskimaissa sijaitsevat tehtaat, joissa valmistetaan Reima-tuotteita, auditoidaan säännöllisesti amfori BSCI:n tai vastaavan järjestelmän puitteissa.

Reima on allekirjoittanut sitovan International Accord -sopimuksen vaatetehtaiden turvallisuuden parantamiseksi. Alkuperäinen Accord -sopimus syntyi parantamaan vaatetehtaiden palo- ja rakennusturvallisuutta Bangladeshissa pian vuonna 2013 tapahtuneen Rana Plazan onnettomuuden jälkeen. Reima allekirjoitti niin alkuperäisen Accord-sopimuksen kuin sitä seuranneen Transition Accordin. Vuonna 2021 Reima oli ensimmäisten yritysten joukossa, jotka allekirjoittivat uuden International Accord -sopimuksen. Accordin tukijana Reima voi vaikuttaa vaatetehtaiden työturvallisuuteen Bangladehissa sekä muissa maissa, minne Accord suunnittelee laajentuvansa.