VASTUULLINEN REIMA

Ilmasto

Samalla kun ilmastonmuutos ja ilmastotiede menevät eteenpäin, me pyrimme yhä kunnianhimoisemmin pienentämään omaa hiilijalanjälkeämme. Omat toimintomme ovat hiilineutraaleja, ja olemme sitoutuneet vähentämään arvoketjumme päästöjä Science Based Targets -aloitteen mukaisesti.

Hiilijalanjälki

Hiilineutraalit omat toiminnot

Olemme sitoutuneet siihen, että Reiman omat toiminnot ovat hiilineutraaleja. Tämä tarkoittaa sitä, että vähennämme päästöjä niin paljon kuin mahdollista, ja kompensoimme jäljelle jäävät päästöt tarkkaan valittujen kumppaneiden kanssa.

Vuonna 2021 Reiman omien toimintojen hiilijalanjälki (GHG-protokolla scope 1 ja 2) oli 357 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Siihen sisältyy ostoenergia eli toimistoissa ja myymälöissä käytetty sähkö – mikä tekee noin 83 % kaikista scope 1 ja 2 -päästöistämme – sekä leasing-autoissa käytetyt polttoaineet.

Olemme kompensoineet nämä päästöt täysimääräisesti Compensaten kautta. Compensate on voittoa tavoittelematon suomalainen toimija, joka investoi tarkasti valittuihin, laadukkaisiin hiilensidontahankkeisiin. Reiman päästöt kompensoitiin suurimmaksi osaksi seuraavilla hankkeilla:

  • Rimba Rayan luonnon monimuotoisuuden suojelualue Indonesiassa: projekti suojelee turvesuometsiä – yhtä maailman suurimmista hiilinieluista, joka on tärkeä turvapaikka orankeille ja 50 muulle uhanalaiselle lajille

  • Qianbein alue Kiinassa: projektissa metsitetään laaja hedelmätön alue, mikä paitsi ehkäisee ilmastonmuutosta, myös luo työtä paikallisille ja tukee luonnon monimuotoisuutta

Voit lukea lisää kompensaatioprojekteista ja niiden vaikutuksesta täältä.

Vuoden 2020 päästöt kompensoimme suomalaisen yrityksen Puunin kanssa istuttamalla 1100 puuntaimea. Puuni vuokraa ja metsittää kuntien joutomaita, jotka eivät metsity luonnostaan vahvan heinänkasvun takia. ”Reiman puut” sijaitsevat Lempäälässä – voit lukea alueesta ja sen tarkasta sijainnista lisää täältä.

Toistaiseksi olemme vähentäneet omien toimintojen päästöjä muun muassa päivittämällä yrityksen autopolitiikan päästörajat vuonna 2020 sekä vaihtamalla uusiutuvaan energiaan useissa toimitiloissa vuonna 2021. Työmme päästöjen vähentämiseksi luonnollisesti jatkuu edelleen, ja kompensoimme jäljelle jäävät päästöt jatkossakin.

Vähennämme arvoketjun päästöjä

Kuten useimmilla vaateyrityksillä, myös meillä valtaosa ympäristö- ja ilmastovaikutuksista tapahtuu omien toimintojen ulkopuolella. 99 % kokonaispäästöistämme on niin kutsuttuja epäsuoria päästöjä, jotka aiheutuvat arvoketjun eri vaiheissa. Nämä päästöt aiheutuvat esimerkiksi kankaiden ja tekstiilikuitujen tuotannosta ja käsittelystä, valmiiden tuotteiden ompelusta sekä logistiikasta.

Olemme päättäneet vähentää koko arvoketjumme ilmastovaikutusta, ja siksi olemme sitoutuneet kansainväliseen Science Based Targets (SBT) -päästövähennysaloitteeseen ensimmäisenä suomalaisena vaatealan yrityksenä. SBT-aloitteen mukaisesti tulemme määrittelemään päästövähennystavoitteet, jotka tukevat Pariisin ilmastosopimuksen linjausta rajoittaa maapallon lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Julkistamme yksityiskohtaiset päästövähennystavoitteet vuoden 2022 aikana, kun ne ovat käyneet läpi Science Based Targets -aloitteen hyväksymiskäsittelyn.

Tiedostamme, että materiaalivalinnoilla ja tuotesuunnittelulla tulee olemaan suuri merkitys tavoitteidemme saavuttamisessa. Pienennämme käyttämiemme materiaalien hiilijalanjälkeä muun muassa panostamalla kierrätyskuituihin – ottaen toki aina huomioon sen, että materiaalit ovat käyttötarkoitukseen sopivia ja riittävän kestäviä. Mittaamme materiaalien ympäristövaikutusta Higg MSI:n (Material Sustainability Index) avulla.

Tulemme myös tekemään yhteistyötä sopimusvalmistajien ja logistiikkakumppanien kanssa vähentääksemme tuotteiden valmistuksen ja kuljetuksen aiheuttamia päästöjä.

WWF Green Office

Reiman Suomen-toimistot ovat olleet mukana WWF Green Office -ympäristöjärjestelmässä vuodesta 2018 lähtien. Järjestelmä edellyttää, että teemme jatkuvasti töitä pienentääksemme työpaikan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Sen mukaisesti olemme ottaneet käyttöön ympäristöystävällisempiä käytäntöjä liittyen muun muassa hankintoihin, kierrätykseen, energiankäyttöön ja siivoukseen. Lisäksi teemme vuosittain henkilöstökyselyn, jossa mitataan työntekijöiden ympäristötietoutta ja muistutetaan heitä Green Office -käytännöistä.

WWF:n asiantuntija tarkastaa toimistot joka kolmas vuosi varmistaakseen, että työpaikan ympäristötyö vastaa WWF:n asettamia kriteerejä. Reiman toimistot tarkastettiin viimeksi kesällä 2021.

WWF Green Office