VASTUULLINEN REIMA

Ilmasto

Reiman missio on tukea aktiivista lapsuutta – ja lasten tulevaisuus riippuu siitä, miten hyvin me aikuiset pystymme nyt ratkaisemaan aikamme suurimmat kriisit, kuten ilmastonmuutoksen.

Vuonna 2022 Reimasta tuli ensimmäinen suomalainen vaatealan yritys, joka sitoutui kansainväliseen Science Based Targets -päästövähennysaloitteeseen. Päästövähennystavoitteemme hyväksyttiin alkuvuodesta 2023.

Science Based Targets

Reiman Science Based Target -tavoitteet

  • Reima sitoutuu vähentämään oman toimintansa (scope 1 ja 2) absoluuttisia päästöjä 90 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasosta.

  • Reima sitoutuu vähentämään materiaali- ja palveluhankinnoista ja logistiikasta aiheutuvia scope 3 -päästöjä 51,6 % per tuote vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasosta.

Olemme lisäksi sitoutuneet kompensoimaan oman toimintamme (scope 1 ja 3) jäljelle jäävät päästöt, ja olemme tehneet niin vuodesta 2020 alkaen.

Hiilineutraalit omat toiminnot

Oman toimintamme päästöt aiheutuvat Reiman leasing-autoista sekä toimistoissa ja myymälöissä käytetystä sähköstä. Olemme sitoutuneet vähentämään näitä päästöjä 90 % vuoteen mennessä vuoden 2021 tasosta.

Tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme uusiutuvan energian käyttöä ja tarkastelemme säännöllisesti yrityksen autopolitiikkaa, jotta pystymme vähentämään myös leasing-autojen päästöjä. Vuonna 2022 oman toimintamme päästöt olivat 221 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, mikä on 38 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Päästövähennysten lisäksi olemme sitoutuneet kompensoimaan kaikki jäljelle jäävät oman toimintamme päästöt.

Vuoden 2020 päästöt kompensoimme suomalaisen yrityksen Puunin kanssa istuttamalla 1100 puuntaimea. Puuni vuokraa ja metsittää kuntien joutomaita, jotka eivät metsity luonnostaan vahvan heinänkasvun takia. ”Reiman puut” sijaitsevat Lempäälässä – voit lukea alueesta ja sen tarkasta sijainnista lisää täältä.

Vuoden 2021 ja 2022 päästöt olemme kompensoineet Compensaten kautta. Suomalainen toimija Compensate investoi tarkasti valittuihin, laadukkaisiin hiilensidontahankkeisiin, joihin sisältyy niin metsien suojelua, uusien metsäalueiden istuttamista, kuin innovatiivisia hiilensidontahankkeita. Suurin osa Reiman päästöistä kompensoitiin seuraavilla hankkeilla:

  • Rimba Rayan luonnon monimuotoisuuden suojelualue Indonesiassa: projekti suojelee turvesuometsiä – yhtä maailman suurimmista hiilinieluista, joka on tärkeä turvapaikka orankeille ja 50 muulle uhanalaiselle lajille

  • Qianbein alue Kiinassa: projektissa metsitetään laaja hedelmätön alue, mikä paitsi ehkäisee ilmastonmuutosta, myös luo työtä paikallisille ja tukee luonnon monimuotoisuutta

Voit lukea lisää kompensaatioprojekteista ja niiden vaikutuksesta täältä.

Vähennämme arvoketjun päästöjä

Kuten useimmilla vaateyrityksillä, myös meillä valtaosa ympäristö- ja ilmastovaikutuksista tapahtuu omien toimintojen ulkopuolella. 99 % kokonaispäästöistämme on epäsuoria päästöjä – niin kutsuttuja scope 3 -päästöjä – jotka aiheutuvat arvoketjun eri vaiheissa.

Valtaosa näistä päästöistä – noin 80 % kokonaishiilijalanjäljestämme – aiheutuu kankaiden ja muiden materiaalien tuotannosta. Siksi materiaalivalinnat ja yhteistyö kangasvalmistajien kanssa ovat avainasemassa, kun pyrimme vähentämään päästöjä.

Olemme viime vuosina lisänneet määrätietoisesti vastuullisempien materiaalien käyttöä tuotteissamme. Esimerkiksi vuonna 2022 jo 38 % kaikesta käyttämästämme polyesteristä oli kierrätettyä, kun vuonna 2021 vastaava luku oli 8 %. Kierrätysmateriaalien käyttö auttaa meitä vähentämään päästöjä, mutta sen lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, kuinka kankaat on valmistettu – esimerkiksi miten energiatehokkaita kangastehtaat ovat tai miten niissä käytetty energia on tuotettu. Jotta pystymme vastaamaan näihin kysymyksiin ja vähentämään päästöjä entisestään, tiivistämme yhteistyötä kangastoimittajiemme kanssa.

Materiaalituotannon lisäksi suurimpia päästölähteitämme ovat tuotteiden ompeluvaihe, joka aiheuttaa noin 8 % kaikista päästöistä, sekä kuljetus ja pakkaukset, jotka aiheuttavat yhdessä noin 9 % kaikista päästöistä. Pyrimme vähentämään näitä päästöjä tekemällä yhteistyötä tavarantoimittajien ja logistiikkakumppaneidemme kanssa, sekä välttämällä lentorahdin ja tarpeettomien pakkausmateriaalien käyttöä.

Vuonna 2022 scope 3 -päästömme vähenivät 9 % vuoteen 2021 verrattuna. Olemme siis menossa oikeaan suuntaan kohti Science Based Targets -tavoitteitamme! Tiedämme kuitenkin, että niiden saavuttaminen ei tule olemaan helppoa, ja etsimme jatkuvasti uusia keinoja vähentää päästöjämme. Raportoimme ilmastotyömme edistymisestä vuosittain vastuullisuusraporteissamme.

WWF Green Office

Reiman Suomen-toimistot ovat olleet mukana WWF Green Office -ympäristöjärjestelmässä vuodesta 2018 lähtien. Järjestelmä edellyttää, että teemme jatkuvasti töitä pienentääksemme työpaikan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Sen mukaisesti olemme ottaneet käyttöön ympäristöystävällisempiä käytäntöjä liittyen muun muassa hankintoihin, kierrätykseen, energiankäyttöön ja siivoukseen. Lisäksi teemme vuosittain henkilöstökyselyn, jossa mitataan työntekijöiden ympäristötietoutta ja muistutetaan heitä Green Office -käytännöistä.

WWF:n asiantuntija tarkastaa toimistot joka kolmas vuosi varmistaakseen, että työpaikan ympäristötyö vastaa WWF:n asettamia kriteerejä. Reiman toimistot tarkastettiin viimeksi kesällä 2021.

WWF Green Office