VASTUULLINEN REIMA

Vastuullisuusstrategia ja -tavoitteet

Vastuullisuustyömme lähtee Reiman missiosta: edistämme aktiivista lapsuutta, jotta seuraava sukupolvi olisi valmiina tulevaisuuden haasteisiin. Missio muodostaa perustan, jonka ympärille vastuullisuusstrategiamme on rakennettu.

Vastuullisuusstrategiassamme on neljä kulmakiveä: vastuullinen tuote, ilmastotyö, vastuullinen hankintaketju ja kaikkien sidosryhmien huomioiminen. Näistä rakentuu pohja, jolle päivittäinen vastuullisuustyömme perustuu.

Mission 1080x1080 FI

Vastuullinen tuote: Reima kestää lapselta toiselle

Tuotteiden vastuullisuus tarkoittaa meille muun muassa pitkäikäisyyttä: vastuullinen tuote kestää lapselta toiselle. Siksi teemme laadukkaita tuotteita, joiden materiaalit ovat kestäviä ja joiden design kestää aikaa. Pidennämme tuotteiden käyttöikää myös secondhand- ja korjauspalveluilla, ja otamme kierrätettävyyden huomioon suunnittelemalla monomateriaalivaatteita. Tuotteemme ovat aina turvallisia – meillä on tarkat kriteerit niin mekaaniselle turvallisuudelle kuin kemikaaleille. Panostamme vastuullisempiin materiaaleihin, kuten sertifioituihin luomu- ja kierrätyskankaisiin.

Lue lisää vastuullisista tuotteistamme
Lue lisää vastuullisista materiaaleistamme

Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2026 (vaatteet ja asusteet)

 • Kaikki synteettisistä materiaaleista valmistetut tuotteet sisältävät vähintään 50 % kierrätyskuituja
  Tilanne: Vuoden 2022 mallistoissa 65 % synteettisistä päällyskankaista sisältää vähintään 50 % kierrätyskuituja, ja syksy/talvi 2022 -mallistosta alkaen kaikki synteettinen vanu on 100 % kierrätettyä.

 • Kaikki Reimatec-kankaat sekä kaikki synteettinen vanu ja vuorikankaat ovat bluesign-hyväksyttyjä
  Tilanne: Syksy/talvi 2022 -mallistossa 38 % Reimatec-kankaista ja 100 % synteettisestä vanusta ja vuorikankaista ovat bluesign-hyväksyttyjä. Lanseeramme myös ensimmäiset bluesign-tuotteemme syksy/talvi 2023 -mallistossa.

 • 100% vastuullisemmin tuotettuja luonnonmateriaaleja: puuvillaa, villaa ja untuvaa
  Tilanne: Vuoden 2022 mallistoissa 96 % puuvillasta oli sertifioitua luomupuuvillaa, ja kaikki untuva oli Responsible Down Standard -sertifioitua. Kaikki käyttämämme villa on Responsible Wool Standard -sertifioitua syksystä 2024 alkaen.

Ilmastotyö: Kunnianhimoiset tavoitteet ja kiihtyvää toimintaa

Vuonna 2022 teimme hienosäätöä vastuullisuusstrategiaan ja lisäsimme ilmastotyön omaksi pilarikseen, kun se aiemmin oli yhtenä vastuullisen arvoketjun alateemoista. Muutoksen tarkoitus on korostaa ilmastotyön merkitystä toiminnassamme. Olimme ensimmäinen suomalainen vaatealan yritys, joka sitoutui Science Based Targets -päästövähennysaloitteeseen, ja päästövähennystavoitteemme hyväksyttiin vuoden 2023 alussa. Päästäksemme tavoitteisiin etsimme aktiivisesti keinoja vähentää päästöjä koko arvoketjussamme.

Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2026

 • 25 % vähennys tuotekohtaisissa päästöissä verrattuna vuoteen 2021 (arvoketjun päästöt / scope 3)
  Tilanne: Tämä on välitavoite matkalla kohti Science Based Targets -tavoitettamme eli 51,6 %:n tuotekohtaista päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Vuosien 2022 ja 2021 välillä tuotekohtaiset päästöt tippuivat 13 %.

 • Hiilineutraalit omat toiminnot päästövähennysten ja kompensaation avulla
  Tilanne: Olemme kompensoineet oman toimintamme aiheuttamat päästöt vuodesta 2020 alkaen, ja jatkamme niiden kompensointia. Teemme töitä myös näiden päästöjen vähentämiseksi, ja vuosien 2021 ja 2022 välillä ne pienenivät 38 %.

Vastuullinen hankintaketju: Läpinäkyvyys ja sosiaalinen vastuu keskiössä

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojelemaan ihmisoikeuksia kaikkialla missä vaikutamme. Reiman tavarantoimittajien eettinen ohjeistus (Supplier Code of Conduct) perustuu kansainvälisiin ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskeviin säädöksiin. Lisäksi tehtaat, joissa tuotteemme valmistetaan, auditoidaan säännöllisesti amfori BSCI:n tai vastaavan sosiaalisen vastuun järjestelmän puolesta. Tehdaslistamme ovat julkisia niin tuote- kuin materiaalitoimittajien osalta. Yhdessä kumppaniemme kanssa pyrimme rakentamaan yhä vastuullisempaa ja ympäristöystävällisempää tuotantoketjua.

Lue lisää tuotantoketjustamme
Katso tehdaslistamme

Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2026

 • Kaikilla tavarantoimittajilla sosiaalisen vastuun auditointi
  Tilanne: Vuonna 2022 kaikilla riskimaissa sijaitsevilla tavarantoimittajillamme on voimassa oleva sosiaalisen vastuun auditointi. Jatkamme tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien ja tuemme heitä heidän kehityksessään.

 • 70% suurimmista tavarantoimittajistamme maksaa elämiseen riittävää palkkaa
  Tilanne: Vuoden 2023 suurimmista toimittajistamme (jotka vastaavat 80 % koko ostovolyymistä) 55 % maksaa elämiseen riittävää palkkaa kolmannen osapuolen suorittamien auditointien (kuten amfori BSCI) mukaan.

 • Kaikki kuljetus- ja tuotepakkaukset sisältävät kierrätettyjä materiaaleja
  Tilanne: Syksyn 2022 mallistosta lähtien edellytämme, että tavarantoimittajamme käyttävät kierrätysmuovista tehtyjä suojapusseja ja kierrätyspahvista tehtyjä laatikoita. Olemme myös merkittävästi vähentäneet tuotekohtaisten riippulappujen määrää ja siten pahvin käyttöä.

Kaikkien sidosryhmien huomioiminen: Yhteistyö ja eettiset toimintatavat

Uskomme, että vastuullisesti toimivat yritykset ottavat huomioon kaikki sidosryhmät: asiakkaat, yhteistyökumppanit, yhteisöt, sijoittajat sekä – tietysti – yrityksen omat työntekijät. Olemme sitoutuneita toimimaan eettisesti ja rehellisesti, ja tuottamaan arvoa Reiman sidosryhmille ja yhteiskunnalle laajemmin. Teemme yhteistyötä useiden organisaatioiden kanssa edistääksemme vastuullisempaa vaatealaa.

Lue lisää vastuullisuuskumppaneistamme

Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2026

 • Kaikki työntekijät suorittaneet Korruption torjunta -koulutuksen
  Tilanne: Vuoden 2022 lopussa 66 % työntekijöistä oli suorittanut koulutuksen.

 • Yli 80 % henkilökunnasta suorittanut Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus (DEI)-koulutuksen
  Tilanne: Teemme ja julkaisemme DEI-ohjeistuksen vuonna 2023, minkä jälkeen perehdymme siihen, miten voimme parhaiten edistää sen toteutumista työympäristössä. Koulutus tulee olemaan yksi keino tähän.

 • Työntekijöiden sitoutumisaste yli 80 %
  Tilanne: Mittaamme työntekijöiden hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä kaksi kertaa vuodessa tehtävällä Pulse-kyselyllä. Vuonna 2021 sitoutumisaste oli 82 %.