Tilannepäivitys Reiman toiminnoista Venäjällä

Reima tuomitsee voimakkaasti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Hyökkäyksellä ja geopoliittisen tilanteen muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia Reiman liiketoimintaan. Tapahtumien johdosta Reima aikoo vetäytyä kokonaan Venäjän markkinoilta.

Vetäytymisprosessi on monimutkainen, ja vetäytymisen mahdollistamiseksi Reiman pitää täyttää juridiset velvoitteensa kolmansia osapuolia kohtaan Venäjällä. Näitä ovat esimerkiksi jälleenmyyntiasiakkaat, joiden kanssa on tehty sitovat sopimukset tuoteostoista syksy-talvi 2022 malliston osalta. Reima on myös sitoutunut täyttämään kaikki velvollisuutensa Venäjän tytäryhtiönsä työntekijöitä kohtaan.

Prosessin ensimmäisenä askeleena Reiman omat myymälät ja verkkokaupat Venäjällä suljettiin pysyvästi maaliskuun alussa. Muut omat toiminnot on asetettu myyntiin, mikä on keino vetäytyä laillisesti Venäjän markkinoilta.

Reima ei myy uusia mallistojaan Venäjälle kevään 2023 mallistosta lähtien. Reima-brändin käyttö ja myymäläkonsepti, jota franchise-yrittäjät käyttävät, eivät ole sallittuja Venäjällä siirtymäkauden jälkeen. Näin Reima brändi tulee poistumaan kokonaan Venäjän markkinoilta.

Vetäytyminen on merkittävä muutos Reima-konsernin toimintaan globaalisti. Reima keskittyy entistä vahvemmin liiketoimintansa kasvuun Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.