Reiman vastuullisuustyö oli entistä vahvempaa ja myynti kasvoi erityisesti digikanavissa vuonna 2020

Vastuullisten materiaalien osuus vuoden mallistoissa nousi ennätyskorkeaksi, tehtaille tehtiin aiempaa enemmän auditointeja, ja Reiman tuotteet ja palvelut voittivat lukuisia kuluttaja- ja asiantuntijapalkintoja. Reiman verkkokaupan kasvun kirittämä markkina-asema pysyi vakaana Covid-19-pandemiasta ja valuuttakurssien vaihtelusta huolimatta. Lisäksi Reiman tuotteet ovat saaneet hyvän vastaanoton uusilla markkina-alueilla kuten Pohjois-Amerikassa. Saavutuksista kerrotaan tarkemmin eilen julkaistussa vuoden 2020 vastuullisuusraportissa.

Reima-konsernin (RE Child Wear Group) liikevaihto vuonna 2020 oli 122,3 miljoonaa euroa (2019: 140,7 milj. euroa). Valuuttakurssimuutokset ja tuotannon leikkaukset, joita tehtiin varotoimenpiteenä pandemian alussa, pienensivät liikevaihtoa. Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 11 % liikevaihdosta ja liiketoiminnan kassavirta kasvoi merkittävästi.

Myynnin kasvu oli vahvinta omassa verkkokaupassa, joka kasvoi 38 % vuonna 2020. Suoran kuluttajamyynnin osuus nousi 34 prosenttiin liikevaihdosta. Suora kuluttajamyynti koostuu omasta verkkokaupasta, kivijalkamyymälöistä ja palvelumyynnistä. Yhteensä lähes 60 % Reiman myynnistä tulee omista ja kolmansien osapuolien digitaalisista kanavista.

Vastuullisten materiaalien osuus mallistoissa moninkertaistui

Vuonna 2019 Reima julkaisi uuden, kunnianhimoisen vastuullisuussuunnitelmansa vuosille 2020-2023. Tavoitteiden mukaisesti entistä vastuullisempien materiaalien osuus mallistosta kasvoi 23 % vuonna 2020. Nämä vastasivat 19 %:a Reiman vuosittaisista ostoista verrattuna edellisvuoteen, jolloin osuus oli alle 2 %. Pandemian tuomista haasteista huolimatta Reima löi oman ennätyksensä: 93 %:lla alihankkijoiden tehtaista oli kolmannen osapuolen tekemä hyväksytty ihmisoikeusauditointi.

Reiman omien toimintojen hiilijalanjälki ostetun energian ja sähkön käytöstä oli 315 tonnia CO2 vuonna 2020. Tämä on ensimmäinen vuosi, kun Reima saavuttaa hiilineutraaliustavoitteen kompensaation avulla. Hiilijalanjälki hyvitetään tänä keväänä yhteistyössä suomalaisen Puunin kanssa istuttamalla puita kuntien joutomaille.

Muita kohokohtia vuoden 2020 vastuullisuusraportissa ovat Reiman hyväksyminen bluesign®-systeemipartneriksi, seitsemän kuluttaja- ja asiantuntijapalkintoa mm. Reiman helposti kierrätettäville monomateriaalituotteille sekä henkilöstön ennätyksellisen korkea työtyytyväisyys.

Digitaaliset ja kuluttajakanavat kasvun moottoreina

Reiman myynnistä yli 85 % tulee Suomen ulkopuolelta. Yhtiön tuotteita myydään yli 70 maassa omissa digitaalisissa kanavissa kuten 15 paikallisissa Reima-verkkokaupassa ja kansainvälisessä Finnish Baby Box -nettikaupassa. Digitaalisuus on Reiman strategian ytimessä. Vuonna 2020 Reima avasi uudet paikalliset verkkokaupat Japanissa ja Kanadassa. Keväällä 2020 avattiin myös Reiman oma kauppa Amazon USA -markkinapaikalla.

Reima palvelee kuluttajia suoraan myös omissa myymälöissä, mikä osaltaan tukee digitaalista myyntiä. Vuonna 2020 Reima avasi keväällä uuden myymälän Norjassa ja lanseerasi uuden myymäläkonseptin Helsingissä ja Moskovassa. Vuoden lopussa Reimalla oli 48 omaa myymälää seitsemässä maassa. Lisäksi verkostoon kuului 40 franchise-myymälää neljässä maassa.

Reiman vastuullisuusraportti 2020 (englanniksi)