Reiman päästövähennystavoitteet saivat Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän

Reima on ensimmäisenä suomalaisena vaatealan yrityksenä saanut Science Based Targets -aloitteelta (SBTi) virallisen hyväksynnän päästövähennystavoitteilleen. Hyväksyntä tarkoittaa sitä, että SBTi:n puolueettomat asiantuntijat ovat varmistaneet tavoitteiden olevan linjassa Pariisin ilmastosopimuksen ja uusimman ilmastotieteen kanssa.

SBT press release picture

Reima on sitoutunut vähentämään tuotekohtaisia päästöjä yli 50 % vuoteen 2030 mennessä. Kuvan vaatteet ja kintaat sisältävät kierrätysmateriaaleja, mikä auttaa vähentämään kangastuotannon päästöjä.

Vaateala tuottaa arviolta 2–10 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja alalla etsitään aktiivisesti keinoja, jolla päästöjä voidaan vähentää. Reima on yksi alan edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi.

”Reiman missio on tukea aktiivista lapsuutta – ja lasten tulevaisuus riippuu siitä, miten hyvin me aikuiset pystymme nyt ratkaisemaan aikamme suurimmat kriisit, kuten ilmastonmuutoksen. Siksi meille oli selvää, että asetamme kunnianhimoiset tavoitteet. Arvostetun Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä osoittaa, että tavoitteemme tukevat Pariisin ilmastosopimuksen linjausta rajoittaa maapallon lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen”, kertoo Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund.

Nyt hyväksytyt tavoitteet koskevat sekä Reiman omia toimintoja (scope 1 ja 2) että arvoketjua (scope 3):

  • Reima sitoutuu vähentämään oman toimintansa (scope 1 ja 2) absoluuttisia päästöjä 90 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasosta.

  • Reima sitoutuu vähentämään arvoketjun (scope 3) päästöjä 51,6 % per tuote vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasosta.

Reima on mitannut oman toimintansa aiheuttamat päästöt ja toiminut niiden vähentämiseksi vuodesta 2019 alkaen. Vuodesta 2020 lähtien Reima on myös kompensoinut ne täysimääräisesti. Suurin osa Reiman oman toiminnan päästöistä syntyy toimistojen ja myymälöiden energiankäytöstä.

Valtaosa Reiman päästöistä on kuitenkin niin kutsuttuja epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät arvoketjun eri vaiheissa (scope 3). Näistä päästöistä jopa noin 80 % syntyy kankaiden ja muiden materiaalien tuotannosta. Siksi materiaalivalinnat ja yhteistyö kangasvalmistajien kanssa ovat avainasemassa, kun Reima pyrkii vähentämään päästöjä.

Jo vuonna 2023 yli 90 % Reiman vaatteista sisältää niin sanottuja vastuullisempia materiaaleja, kuten kierrätettyä polyesteria ja polyamidia. Lisäksi Reima tulee tekemään yhteistyötä kangasvalmistajien kanssa vähentääkseen kankaan valmistuksen, kuten kudonnan ja värjäyksen, aiheuttamia päästöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja energiatehokkuuden parantamista kangastehtaissa.

”Yli 50 prosentin päästövähennystavoite on erittäin kunnianhimoinen. Se vaatii uusien toimintatapojen etsimistä ja entistä tiiviimpää yhteistyötä alihankkijoiden kanssa. Olemme onneksi jo pitkään suosineet sertifioituja materiaalitoimittajia, jotka ovat sitoutuneet tiettyihin ympäristöparannuksiin”, toimitusjohtaja Björklund kertoo.

Materiaalituotannon lisäksi Reima pyrkii vähentämään myös muita arvoketjun päästöjä. Näihin sisältyvät esimerkiksi tuotteiden kuljetukset ja pakkaukset, jotka yhdessä aiheuttavat noin 7 % Reiman vuosittaisista päästöistä, sekä ompelu, jonka osuus päästöistä on noin 10 %.

Reima raportoi ilmastotoimiensa tuloksista vuosittaisissa vastuullisuusraporteissa. Vuoden 2022 raportti ilmestyy maaliskuussa 2023. 

Tietoa Science Based Targets aloitteesta:
Maailmanlaajuisesti tunnetun Science Based Targets -aloitteen ovat kehittäneet yhteistyössä YK:n Global Compact -aloite, Maailman luonnonvarainstituutti WRI, Maailman luonnonsäätiö WWF ja yritysten ilmastotavoitteita seuraava Carbon Disclosure Project. Aloite määrittää ja edistää ilmastotieteen mukaisten tavoitteiden parhaita käytäntöjä ja arvioi itsenäisesti yritysten tavoitteita.