Reima sitoutuu Science Based Targets -päästövähennysaloitteeseen

Reima on ensimmäisenä suomalaisena vaatealan yrityksenä sitoutunut kansainväliseen Science Based Targets -aloitteeseen. Aloitteen mukaisesti Reima tulee määrittämään päästövähennystavoitteet, jotka tukevat Pariisin ilmastosopimuksen linjausta rajoittaa maapallon lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Tavoitteet koskevat niin Reiman omaa toimintaa kuin koko arvoketjua.

”Reiman missio on tukea aktiivista lapsuutta ja taata lapsille vapaus liikkua ja leikkiä ulkona säästä riippumatta. Ilmastonmuutos uhkaa lastemme tulevaisuutta, ja olemme sitoutuneet tekemään töitä sen torjumiseksi. Asetamme nyt entistä kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet, jotka tulevat näkymään kaikissa tuotteissamme yhä vastuullisempina materiaalivalintoina”, Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund kertoo.

Reima on mitannut omien toimintojensa vuosittaiset päästöt ja toiminut niiden vähentämiseksi vuodesta 2019 lähtien. Omien toimintojen aiheuttamat päästöt on myös kompensoitu täysimääräisesti vuodesta 2020 lähtien. Valtaosa Reiman päästöistä on kuitenkin niin kutsuttua epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät arvoketjun eri vaiheissa.

Vuonna 2021 Reima teki ensimmäistä kertaa koko arvoketjun kattavan päästölaskennan maailman käytetyimmän päästölaskentastandardin, Greenhouse Gas (GHG) -protokollan, mukaisesti. Laskennan mukaan yli 80 % arvoketjun vuosittaisista päästöistä syntyy tekstiilikuitujen ja kankaiden tuotannosta. Siksi materiaalivalinnoilla ja tuotesuunnittelulla on suuri rooli Reiman päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa.

Reima panostaa muun muassa kierrätysmateriaaleihin: nyt myyntiin tulevan 2022 kevätmalliston ulkoiluvaatteista yli puolet sisältää kierrätyskuituja, ja määrää on tarkoitus kasvattaa entisestään. Lisäksi Reima tekee yhteistyötä sopimusvalmistajiensa kanssa pienentääkseen toimitusketjun päästöjä.

Reiman yksityiskohtaiset päästövähennystavoitteet julkistetaan vuoden 2022 aikana, kun ne ovat käyneet läpi Science Based Targets -aloitteen hyväksymiskäsittelyn. Science Based Targets -aloite hyväksyy tieteeseen perustuvina tavoitteet, jotka ilmastotieteen mukaan edesauttavat Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Tietoa Science Based Targets -aloitteesta: Vuonna 2015 perustettu Science Based Targets Initiative (SBTi) on kansainvälinen ilmastoaloite, jonka taustalla vaikuttavat Maailman luonnonvarainstituutti WRI, Maailman luonnonsäätiö WWF, YK:n Global Compact -aloite ja Carbon Disclosure Project (CDP). Aloitteeseen sitoutuneet yritykset asettavat toiminnalleen tieteeseen perustuvat Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästövähennystavoitteet.

Kuva: Päästövähennystavoitteet saavuttaakseen Reima lisää kierrätysmateriaalien määrää tuotteissaan. Kevään 2022 mallistosta alkaen Reiman sadevaatteet valmistetaan 100 % kierrätetystä polyesterista.