Reima jatkoi vahvaa kasvua ja panostuksia vastuullisuuteen vuonna 2019

Reima ylsi 75-vuotisjuhlavuonnaan historiansa parhaaseen liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Vastuullisen liiketoiminnan ytimessä ovat panostukset entistä turvallisempiin tuotteisiin, läpinäkyvään hankintaketjuun ja kiertotalouteen, joihin liittyvät teot on koottu yhteen tänään julkaistussa Reiman vastuullisuusraportissa.

Liikevaihto kasvoi 14 % vuonna 2019 – kasvua kaikilla markkinoilla

Reima-konsernin (RE Child Wear Group) liikevaihto vuonna 2019 oli 140,7 miljoonaa euroa (2018: 122,8 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi sekä tukkumyynnissä että suoraan kuluttajille tapahtuvassa myynnissä ja kaikilla Reiman maantieteellisillä myyntialueilla: Euroopassa, Venäjällä, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Reiman liikevaihdosta jo yli 85% tulee Suomen ulkopuolelta. Kansainvälinen kasvu on ollut nopeaa viimeisen viiden vuoden aikana.

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen on ollut Reiman strategian keskeinen osa jo pitkään. Vuonna 2019 oman digitaalisen myynnin osuus oli 15%, josta suurin osa tuli 40 maassa toimivasta omasta verkkokaupasta. Kokonaisuudessaan digitaalisen liiketoiminnan osuus on jo noin 50 % liikevaihdosta, sillä merkittävä osa tukkumyynnistä tapahtuu myös verkon kautta.

Uudet avaukset edistävät kiertotaloutta

Innovatiivisuus ja vastuullisuus ovat olleet Reiman toiminnan keskiössä yhtiön perustamisesta, vuodesta 1944 alkaen, jolloin yhtiö alkoi tehdä vaatteita armeijan ylijäämälumipuvuista. Syksyllä 2019 Reiman hallitus hyväksyi yhtiölle entistä kunnianhimoisemmat vastuullisuustavoitteet vuosille 2020–2023.

Reiman tavoitteena on hiilineutraali oma toiminta vuoteen 2023 mennessä ja kiertotalouden edistäminen uusilla innovaatioilla. Yhä useampi tuote tehdään kierrätetyistä materiaaleista.

Parantunut kannattavuus tukee koronaviruksen haastamassa markkinatilanteessa

Reima-konsernin oikaistu käyttökate (adjusted EBITDA) oli 19,5 miljoonaa euroa (2018: 14,6 milj. euroa) vuonna 2019 ja raportoitu käyttökate (EBITDA) oli 16,4 miljoonaa euroa (10,5 milj. euroa). Parannus johtui liikevaihdon vahvasta kasvusta, suoran kuluttajamyynnin osuuden kasvusta ja useista toiminnan tehokkuuden parannuksista. Lisäksi Reima solmi vuoden aikana uuden pitkäaikaisen rahoitusratkaisun, joka tukee yhtiön kasvustrategiaa vuoteen 2024 asti ja vahvistaa yhtiön omaa pääomaa. Parantunut kannattavuus ja hyvä rahoitustilanne antavat vakaan pohjan vuodelle 2020, vaikka yleiset talousnäkymät ovat koronaviruksen myötä muuttuneet epävarmoiksi.

Lisätietoja: