Reiman vastuullisuustyö eteni suunnitellusti vuonna 2023

Reima-konsernin kokonaispäästöt vuodelta 2023 pienenivät selvästi omien toimenpiteiden ja Venäjältä lähtemisen seurauksena. Tuotteiden suunnittelu ja tuotanto kehittyivät entistäkin vastuullisempaan suuntaan, ja Reima etenee määrätietoisesti kohti ilmastotavoitteitaan. 

Venäjältä lähtö pienensi Reiman kokonaispäästöjä ja näkyi myös konsernin myyntiluvuissa. Kasvu kansainvälisillä markkinoilla jatkui: liikevaihdon kasvu muualla kuin Venäjällä oli 9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ilman Venäjää Reima Groupin vuoden 2023 liikevaihto laski merkittävästi ja oli kokonaisuudessaan 91,1 miljoonaa euroa (2022: 153,8 milj. euroa).  

Reiman päästövähennystavoitteet saivat alkuvuonna 2023 Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän, ja vähennystavoitteet linjattiin Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti alle 1,5 asteen lämpenemistavoitteeseen. Vuonna 2023 Reiman oman toiminnan ns. Scope 1 ja 2 -päästöt vähentyivät 44 % verrattuna lähtövuoteen 2021 ja koko tuotantoketjun tuotekohtaiset päästöt vähentyivät 9 %. Kokonaispäästöt vähenivät yhteensä 51 %. 

Työntekijät ja asiakkaat ovat tyytyväisiä 

Reiman tuotteita myydään lähes 50 maassa ympäri maailmaa. Kansainvälisesti Reima-kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava NPS-luku (net promotor score) oli vuonna 2023 erittäin korkea, 79, mikä kertoo omalta osaltaan perheiden tyytyväisyydestä sekä Reiman tuotteisiin että palveluun.  

Henkilöstön työtyytyväisyys (4,5/5) ja sitoutuminen (81 %) pysyivät kumpikin erinomaisella tasolla vuoden aikana. Reima määritteli monimuotoisuus- ja tasa-arvoperiaatteensa (Diversity, Equity and Inclusion principles) ja otti ne osaksi yrityksen toimintaa. Nämä periaatteet sekä korruption torjunta sisällytettiin yrityksen sisäiseen, kaikille pakolliseen henkilöstökoulutukseen.  

Kaikille sopimusvalmistajille, jotka tekivät Reimalle tuotteita vuonna 2023, on tehty ympäristö- ja ihmisoikeusauditoinnit. Näin Reima jatkoi vuonna 2022 saavutettua 100-prosenttista kattavuutta ns. Tier 1 -tehtaiden auditoinneissa. 

Materiaalivalinnoilla on suurin vaikutus 

Vaatetusalan yritysten ympäristövaikutukset johtuvat pääosin uusien tuotteiden tuottamisesta. Vaatteiden tuotannossa materiaalit aiheuttavat suurimmat päästöt, joten fiksuilla materiaalivalinnoilla yritykset voivat myös pienentää jalanjälkeään tehokkaimmin. Reima onnistui vuonna 2023 kasvattamaan kierrätys- ja luomumateriaaleista tehtyjen mallien osuutta mallistoissaan edelleen (2023: 92 % vs. 2022: 80 %).  

Edistystä osoittaa toinenkin tärkeä tunnusluku: Reiman tuotteisiin käytetyn polyesterin määrissä kierrätetty kuitu ohitti neitseellisen nyt ensimmäistä kertaa. Kierrätettyä polyesteriä oli vuonna 2023 kaikesta kuidusta 38 % ja neitseellistä 30 %. Niin ikään luomupuuvillan osuus kaikesta Reiman tuotteissa käytetystä puuvillasta on noussut entisestään ollen nyt jo 91 prosenttia. Myös jalkineiden materiaalivalinnoissa on edistytty: vuoden 2024 kenkämalleista, jotka suunniteltiin vuonna 2023, jo 39 prosenttia sisältää kierrätysmateriaaleja.  

Tekoja lasten tulevaisuuden puolesta 

Tekstiilien kiertotalouden edistäminen on yksi Reiman pitkäaikaisista tavoitteista, ja Reima-tuotteet kiertävätkin jo menestyksekkäästi lapselta toiselle. Reima kartoitti vuoden 2024 alussa kansainvälisten kuluttaja-asiakkaidensa vaatteiden uudelleenkäyttöä. Kyselyn mukaan uusista Reima-ulkovaatteista keskimäärin yli 80 % annetaan tai myydään eteenpäin toisen lapsen käyttöön.  

Pidentääkseen vaatteiden elinikää Reima tarjoaa niiden paikkaamiseen sopivaa korjaussarjaa. Suomessa Reima auttaa myös kuluttajia sekä paikkauttamaan vaatteensa Menddien avulla että myymään pieneksi jääneet käytetyt vaatteet Emmyn kautta. Lisäksi Reima toteutti vuonna 2023 uusiokuitutuottaja Infinited Fiberin kanssa pilottihankkeen, jonka tuloksena oli onnistunut koe-erä: maailman ensimmäinen kaupallinen Infinna™-uusiokuitua sisältävä lastenvaate. Kuitu on valmistettu tekstiilijätteestä Suomessa.  

Voit lukea lisää Reiman vuoden 2023 vastuullisuustyöstä Reiman yrityssivulla julkaistusta vastuullisuusraportista (englanniksi).